🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
phon2

จิราพร เทพจินดา

ตำแหน่ง : นักกวิชาการอุดมศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบการศึกษาปี พ.ศ. 2551