มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชม

 4 ต.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และเรียนรู้วิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง เพื่อจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ฯ