โรงเรียนบ้านมะนัง ระดับ ป.3-6 จ.สตูล

วันที่ 5 ต.ค.61 โรงเรียนบ้านมะนัง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 จ.สตูล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ