นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.

วันที่ 12 ต.ค. 61 น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน. ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ เขาคอหงส์ เพื่อทำกิจกรรมแต่ละสถานีบนเขาคอหงส์ ศึกษาระบบนิเวศวิทยาในเขาคอหงส์และเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

ช่วงบ่าย 

✅ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์

✅ ทำกิจกรรมฐานต่างๆ กำเนิดสปีชีย์ / การจัดจำแนก