น้อง ๆ จากโรงเรียนภาษาคิด หาดใหญ่

วันที่ 25 ต.ค. 61 น้องๆจากโรงเรียนภาษาคิด หาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ