คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia

30 ต.ค.61 คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ