โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ระชั้นอนุบาล 1

วันที่ 1 พ.ย. 61 เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 คุณครูและผู้ปกครอง จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ