โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

วันที่ 3 พ.ย. 61 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และศึกษาการอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ