รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร รุ่นที่ 16

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน “เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ข้อมูลข้างล่างนี้ หรือ:  https://goo.gl/3mKCHT