โรงเรียนสวัสดิ์บวร ระดับชั้นอนุบาล 1

วันที่ 8 พ.ย. 61 นักเรียนจากโรงเรียนสวัสดิ์บวร ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 130 คน และคุณครู 10 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ