เกาะพระทอง จ.พังงา

เมื่อวันที่ 21-24 ต.ค. 61 ทีมวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เดินทางไปสำรวจและเก็บตัวอย่าง ภายใต้โครงการสถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ

ภาพบรรยากาศ