คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ จากประเทศพม่า

วันที่ 19 พ.ย. 61 คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ จากประเทศพม่า เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ