โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน ” เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่ “

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน “เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์

สามารถดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่อัลบั้ม : โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน ” เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่ “ , Google Drive

1. ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมภายในพิพิธภัณฑ์ เตรียมความพร้อมให้อาสาสมัครฝึกบรรยายแต่ละนิทรรศการ

2. ภาพบรรยากาศการเดินศึกษาธรรมชาติเขาคองหส์ในยามกลางคืน

3. ภาพบรรยากาศเดินศึกษาธรรมชาติในเขาคอหงส์ เพื่อศึกษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์ธรรมชาติ