คณะผู้บริหารจาก S.M.B.T. INSTITUTE OF DIPLOMA PHARMACY ประเทศอินเดีย

วันที่ 21 พ.ย. 61 คณะผู้บริหารจาก S.M.B.T. INSTITUTE OF DIPLOMA PHARMACY ประเทศอินเดีย เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิชาการแก่วิทยากร