นักศึกษาจาก Agricultural Faculty Bogor Agricultural University

วันที่ 23 พ.ย. 61 นักศึกษาจาก Agricultural Faculty Bogor Agricultural University ในโครงการ Agri Youth Leader Mission (indonesia) เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ