โรงเรียนเจริญศาสตร์ จ.นราธิวาส

วันที่ 30 พ.ย. 61 นักเรียนจากโรงเรียนเจริญศาสตร์ จ.นราธิวาส เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ