โรงเรียนบูเก็ตยามู จ.สตูล

วันที่ 4 ธ.ค. 61 นักเรียนจากโรงเรียนบูเก็ตยามู จ.สตูล ป.1-6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ