โรงเรียนทวีรัตน์ จ.สงขลา

วันที่ 7 ธ.ค. 61 นักเรียนจากโรงเรียนทวีรัตน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ป.1 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ