โรงเรียนสตรียะลา จ.ยะลา

วันที่ 8 ธ.ค. 61 นักเรียนจากโรงเรียนสตรียะลา จ.ยะลา ระดับชั้นมัธยมต้น เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ฯ