โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ระดับชั้นม.1-3

ภาพบรรยากาศช่วงเช้า

ภาพบรรยากาศช่วงบ่าย

วันที่ 13 ธ.ค.61 ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร ระดับชั้นม.1-3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ