โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี ระดับชั้นม.6

วันที่ 19 ธ.ค.61 ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี ระดับชั้นม.6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ