โรงเรียนบ้านหนองแรต จ.ปัตตานี

วันที่ 20 ธ.ค.61 ร.ร.บ้านหนองแรต จ.ปัตตานี ระดับชั้น ม.1-3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์