โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 22 ธ.ค.61 ร.ร.จงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี ระดับชั้นป.4 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์