โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ จ.สงขลา

วันที่ 25 ธ.ค.61 ร.ร.ชัยมงคลวิทย์ จ.สงขลา ระดับชั้น ป.1-3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์