ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62

ภาพบรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติปีนี้ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี