ชุมนุมภาควิชาจุลชีววิทยา ระดับชั้น ม.4-6

วันที่ 3 ม.ค.62 ชุมนุมภาควิชาจุลชีววิทยา นำนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 จากโครงการค่ายนักจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์