โรงเรียนชุมชนบ้านปือแนปีแน จ.ปัตตานี

วันที่ 15 ม.ค.62 ร.ร.ชุมชนบ้านปือแนปีแน ป.4-5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์