โรงเรียนวัดทุ่งสงวน จ.สงขลา

วันที่ 19 ม.ค. 62 ร.ร.วัดทุ่งสงวน อ.1 – ป.3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์