โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา จ.สงขลา

วันที่ 30 ม.ค. 62 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ป.1-ป.3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์