โรงเรียนมานะศึกษา จ.ยะลา

วันที่ 1 ก.พ.62 โรงเรียนมานะศึกษา จ.ยะลา ป.1 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์