โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

วันที่ 1 ก.พ. 62 โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา ป.2 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์