โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 6-7 ก.พ. 62 ร.ร.สุวรรณวงศ์ ป.1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าชมและทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑ์