โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์