โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 จงรักสัตย์วิทยา ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 216 คน จากจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์