กรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรธรณี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯและสอบถามข้อมูลทางวิชาการเพื่อจัดทำหนังสือพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาภาคใต้