โรงเรียนรักษ์อิสลาม จ.สงขลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงเรียนรักษ์อิสลาม ป.1-3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์