โรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงดรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ ม.2 จากจังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์