เนอสเซอรี่ศรีตรัง ม.อ.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 น้องๆจากศรีตรังเนอสเซอรี่ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์