โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา จ.ปัตตานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเลิศประชา ชั้น ป.1-6 จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์