โรงเรียนดรุณศาสตร์ จ.ปัตตานี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ