เทศบาลเมืองควนลัง จ.สงขลา

วันที่ 4 เมษายน 2562 กลุ่มเยาวชนจากเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์