โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

วันที่ 3 เมษายน 2562 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ม.4 จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์