ภาพบรรยากาศ ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน “

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวาดภาพการ์ตูน” สำหรับให้กับผู้ที่สนใจและรักการวาดภาพสร้างสรรค์การ์ตูน ในสไตล์ของตนเอง โดยมีวิทยากร คือ คุณมนต์ราช อินทรศิริ โดยผู้สอนมีความชำนาญในการวาดการ์ตูน สติ๊กเกอร์ไลน์ พร้อมทั้งสอนวิธีการวาดที่ถูกต้อง