โครงการค่ายสอนศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 15.00 น. โครงการค่ายสอนศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พาน้อง ๆ จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์