กรมทรัพยากรธรณี

ดร.อัปสร สอาดสุด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี พร้อมคณะ

และ Assoc. Prof. Dr. Sachiko Agematsu จาก University of Tsukuba, College of Geoscience, School of life and environmental science เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ ตัวอย่างอ้างอิงและพูดคุยเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับฟอสซิลในอนาคต