โรงเรียนดาวนายร้อย จ.สงขลา

วันที่ 16, 21, 23 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนดาวนายร้อย จังหวัดสงขลา นักเรียนจำนวน 272 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์และทำกิจกรรมค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อค้นพบตัวเอง ปีการศึกษา 2562