สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บุคลากรจากสถาบันทักษิณคดีศึกษา เข้าเยี่ยมชมและดูงานภายในพิพิธภัณฑ์ ในโครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ