ค่าย JSC คณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ค่าย JSC คณะวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์