บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในคอร์สเรียนเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร