กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์